ZespółPatrycja Rosół

Patrycja Rosół

Separator

Rzecznik Patentowy od 2011 roku, dr inżynier. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Uzyskała tytuł doktora w zakresie inżynierii materiałowej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Basic Training Course on European Patent Law (CEIPI). W kancelarii jest wiodącym Partnerem w zakresie badań patentowych oraz zgłoszeń patentowych z dziedzin: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, materiały dla budownictwa, środki ochrony roślin, biotechnologia i bioinżynieria, a zwłaszcza materiały dla medycyny.

Andrzej Stachowski

Andrzej Stachowski

Separator

Rzecznik patentowy od 1985 roku, mgr inżynier. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył również Studia Podyplomowe z Prawa Konkurencji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studia Podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobył w wieloosobowej kancelarii patentowej. Posiada ponad 35-letni bogaty i różnorodny dorobek zawodowy z pracy w przemyśle i instytucjach naukowo-badawczych. W kancelarii jest wiodącym Partnerem w zakresie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych z różnych dziedzin, m.in.: mechanika, budowa maszyn, budownictwo wodne, lądowe, sprzęt AGD, wyposażenie wnętrz, technologie przemysłu rolno-spożywczego, inżynieria i technologia chemiczna, aparatura przemysłowa i instalacje przemysłu energetycznego, chemicznego i spożywczego, transport lądowy.

Łukasz Wściubiak

Łukasz Wściubiak

Separator

Rzecznik patentowy od 2011 roku, magister prawa. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. W kancelarii jest wiodącym Partnerem w zakresie znaków towarowych krajowych i unijnych, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz sporów sądowych i przedsądowych z zakresu własności intelektualnej, sporządzania i opiniowana umów oraz regulaminów organizacji i zarządzania własnością intelektualną w różnego typu jednostkach. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa z prawa własności intelektualnej w Programach Ramowych UE i Funduszach Strukturalnych na uczelniach i w instytutach naukowo badawczych.