Informacje o Kancelarii SWP Rzecznicy Patentowi Stachowski, Wściubiak, Rosół sp. p.


ProjektKancelaria SWP od początku swojej działalności zajmuje się ochroną własności przemysłowej i intelektualnej. Nasza siedziba znajduje się w Krakowie. Mamy dużą wiedzę z zakresu prawa oraz zagadnień technicznych. Specjalizujemy się w pomaganiu przedsiębiorcom i wynalazcom oraz instytutom naukowo-badawczym przy uzyskiwaniu patentów chroniących wynalazki. Ponadto doradzamy w kwestiach uzyskania ochrony prawnej wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych. Zapewniamy też obsługę postępowań w sprawach spornych zarówno przed sądami administracyjnymi, jak i powszechnymi, dotyczących praw własności intelektualnej.

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii SWP?

Oferujemy usługi z zakresu uzyskiwania i dochodzenia praw własności intelektualnej, w szczególności opracowujemy dokumentację zgłoszeniową dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. W powyższych sprawach prowadzimy postępowania przed Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej czy sądami. Służymy pomocą w sytuacjach sporów w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji.