Informacje o Kancelarii SWP Rzecznicy Patentowi Stachowski, Wściubiak, Rosół sp. p.


ProjektKancelaria SWP od początku swojej działalności zajmuje się ochroną własności przemysłowej i intelektualnej. Nasza siedziba znajduje się w Krakowie. a osobami decyzyjnymi są Andrzej Stachowski, Łukasz Wściubiak, oraz Patrycja Rosół. Mamy dużą wiedzę z zakresu prawa oraz zagadnień technicznych. Specjalizujemy się w pomaganiu przedsiębiorcom i wynalazcom oraz instytutom naukowo-badawczym przy uzyskiwaniu patentów chroniących wynalazki. Ponadto doradzamy w kwestiach uzyskania ochrony prawnej wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych. Zapewniamy też obsługę postępowań w sprawach spornych zarówno przed sądami administracyjnymi, jak i powszechnymi, dotyczących praw do określonej własności własności intelektualnej.

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii SWP?

Oferujemy usługi z zakresu uzyskiwania i dochodzenia praw własności intelektualnej orzecznictwa patentowego, w szczególności oraz opracowujemy dokumentację materiały zgłoszeniową dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. , w tym zastrzeżenia patentowe, a także W powyższych sprawach prowadzimy postępowania przed Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej czy sądami. Służymy pomocą w przypadkach związanych z odwołaniami od decyzji, a także w sytuacjach sporów w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej ochronnych i dotyczących nazwy firmy oraz nieuczciwej konkurencji. Wiemy, jak ważna jest własność materialna i intelektualna każdego z naszych klientów, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby pomóc im ją chronić.