Nieuczciwa konkurencja


ProjektNieuczciwa konkurencja to wszelkie działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzące w interes innej firmy lub klienta. Może ona przysporzyć wielu problemów uczciwym przedsiębiorcom, którzy przestrzegają obowiązujących zasad wśród podmiotów funkcjonujących w realiach gospodarki rynkowej, narażając je na straty finansowe oraz utratę dobrego imienia.

Do czynów nieuczciwej konkurencji należy przede wszystkim:

  • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
  • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów bądź usług,
  • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
  • naśladownictwo produktów,
  • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
  • utrudnianie dostępu do rynku,
  • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
  • nieuczciwa lub zakazana reklama,