Wzory przemysłowe


Wzór użytkowyNa wzory przemysłowe udziela się prawa z rejestracji, dzięki czemu osoba uprawniona nabywa prawo wyłącznego korzystania z nich w sposób zarobkowy lub zawodowy na wybranym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub innych, wyznaczonych krajów. Wzór przemysłowy chroni wyłącznie wygląd zewnętrzny, a nie cechy techniczne bądź użytkowe wytworu. Musi być nowy oraz odznaczać się indywidualnym charakterem, przy którego ocenie bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej wykorzystanej podczas opracowywania wzoru.

Dlaczego warto zarejestrować wzór przemysłowy?

Dobre wzornictwo przemysłowe podnosi wartość przedmiotu oraz stymuluje sprzedaż, warto więc zadbać o jego rejestrację, która:

  • zapewnia efektywną ochronę wzoru przed naruszeniem;
  • umożliwia zachowanie indywidualnego, charakterystycznego wyglądu, stanowiącego znak rozpoznawczy danej marki lub produktu;
  • stanowi zabezpieczenie przed zarzutami o wykorzystanie cudzego wzoru;
  • staje się składnikiem majątku osobistego lub firmowego, przez co można na nim zarabiać;

Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.