Ochrona własności intelektualnej, Kancelaria SWP Rzecznicy Patentowi

Jesteśmy kancelarią konsultacyjno-doradczą świadczącą usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej odnoszącej się do wytworów ludzkiego umysłu takich jak: wynalazki, utwory literackie i artystyczne lub też nazwy i oznaczenia produktów wykorzystywane w działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w chronieniu własności przemysłowej, obejmującej wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe oraz użytkowe.

Dłonie i zębatki

Ochrona własności intelektualnej

Kancelaria SWP Rzecznicy Patentowi Stachowski, Wściubiak, Rosół Sp.p. świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej. Pomagamy chronić Państwa wynalazki oraz znaki kojarzone bezpośrednio z Waszą firmą. Specjalizujemy się w działaniach konsultacyjno-doradczych obejmujących zabezpieczanie wytworów ludzkiego umysłu takich jak m.in. wynalazki, utwory literackie i artystyczne lub też nazwy i oznaczenia produktów wykorzystywane w działalności gospodarczej. Mamy wieloletnie doświadczenie, a także niezbędną wiedzę, umożliwiającą skuteczne realizowanie świadczonych usług.

Projekt czajnika

Wynalazki i patenty

Separator

 

Wynalazki to nowe urządzenia, produkty lub sposoby będące rozwiązaniem istniejącego problemu technicznego. . Patent to wyłączne prawo do wynalazku udzielane osobie uprawnionej przez Urząd Patentowy. Oznacza to, że inne podmioty nie będą mogły takiego wynalazku, w celach zawodowych lub zarobkowych, wytwarzać, używać lub też proponować do sprzedaży bez zgody uzyskanej od właściciela patentu

 Czytaj więcej

Projekt szafki

Wzory użytkowe

Separator

 

Wzór użytkowy jest często nazywany „małym wynalazkiem” , a chroni się go wówczas, gdy nowe rozwiązanie techniczne, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci nie może spełnić kryterium poziomu wynalazczego, czyli nieoczywistości dla znawców danej dziedziny techniki.

 Czytaj więcej

Samochód

Wzory przemysłowe

Separator

 

Wzory przemysłowe to nowe i posiadające indywidualny charakter formy wytworzonego towaru lub jego części, charakteryzujące się oryginalnymi cechami linii, konturów, kształtów, kolorystyką czy fakturą lub materiałami, z których zostały wykonane oraz ich ornamentacją.

Uważa się je za nowe pod warunkiem, że identyczne wzory nie zostały udostępnione publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji.

 Czytaj więcej

Znak towarowy

Znaki towarowe

Separator

 

Znaki towarowe to oznaczenia stosowane w handlu, które służą do identyfikacji produktów lub usług danego przedsiębiorcy i pozwalają odróżniać artykuły tego samego rodzaju, oferowane przez różnych przedsiębiorców. Tym samym stanowią one podstawę budowania wizerunku i dobrej opinii marki. Zarejestrowanie znaku towarowego ma duże znaczenie dla prowadzonej działalności, gdyż wiąże się ono z uzyskaniem praw ochronnych i może przynieść firmie wiele korzyści.

 Czytaj więcej

Ikonki

Nieuczciwa konkurencja

Separator

 

Nieuczciwa konkurencja to działanie niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy bądź klienta. W obecnych czasach dotyczy głównie naśladownictwa produktów, fałszywych oznaczeń pochodzenia geograficznego, nieuczciwej reklamy oraz prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji. 

 Czytaj więcej

Waga

Doradztwo prawne i sprawy sporne

Separator

 

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa prawnego i spraw spornych dotyczących ochrony własności intelektualnej. W szczególności specjalizujemy się w prawie własności przemysłowej. Reprezentujemy Klientów w sporach, przygotowujemy pisma ostrzegawcze, listy intencyjne i wiele innych dokumentów, umożliwiających pomyślne zakończenie sprawy.

 Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych profesjonalnymi konsultacjami i usługami doradczymi.

Separator