Wzory użytkowe


Wzór przemysłowyWzory użytkowe to nowe rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczące kształtu i budowy przedmiotu o trwałej postaci, w których nie jest wymagany poziom wynalazczy, jak w przypadku wynalazków.

Wzór użytkowy może być chroniony, jeżeli jest rozwiązaniem:

  • nowym, czyli nie jest on częścią stanu jakiejkolwiek techniki o zasięgu światowym;
  • o charakterze technicznym, czyli przedmiot musi oddziaływać na materię;
  • dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu;
  • obejmującym przedmiot o trwałej postaci, czyli jest wyodrębnione z otoczenia.